1.CÜZ
1. CÜZ 1. HİZİP – 01-) FATİHA SÛRESİ
1. CÜZ 2 HİZİP – 02-) BAKARA SÛRESİ
1. CÜZ 3. HİZİP
1. CÜZ 4. HİZİP
2. CÜZ
2. CÜZ 1. HİZİP
2. CÜZ 2. HİZİP
2. CÜZ 3. HİZİP
2. CÜZ 4. HİZİP
3. CÜZ
3. CÜZ 1. HİZİP
3. CÜZ 2. HİZİP
3. CÜZ 3. HİZİP 03- ÂL-U İMRAN SÛRESİ
3. CÜZ 4. HİZİP
4. CÜZ
4. CÜZ 1. HİZİP
4. CÜZ 2. HİZİP
4. CÜZ 3. HİZİP
4. CÜZ 4. HİZİP – 04-) NİSÂ` SÛRESİ
5. CÜZ
5. CÜZ 1. HİZİP
5. CÜZ 2. HİZİP
5. CÜZ 3. HİZİP
5. CÜZ 4. HİZİP
6. CÜZ
6. CÜZ 1. HİZİP
6. CÜZ 2. HİZİP – 05-) MÂİDE SÛRESİ
6. CÜZ 3. HİZİP
6. CÜZ 4. HİZİP
7. CÜZ
7. CÜZ 1. HİZİP
7. CÜZ 2. HİZİP
7. CÜZ 3. HİZİP – 06- EN`ÂM SÛRESİ
7. CÜZ 4. HİZİP
8. CÜZ
8. CÜZ 1. HİZİP
8. CÜZ 2. HİZİP
8. CÜZ 3. HİZİP – 07- A`RAF SÛRESİ
8. CÜZ 4. HİZİP
9. CÜZ
9. CÜZ 1. HİZİP
9. CÜZ 2. HİZİP
9. CÜZ 3. HİZİP
9. CÜZ 4. HİZİP – 08- ENFÂL SÛRESİ
10. CÜZ
10. CÜZ 1. HİZİP
10. CÜZ 2. HİZİP – 09- TEVBE SÛRESİ
10. CÜZ 3. HİZİP
10. CÜZ 4. HİZİP
11. CÜZ
11. CÜZ 1. HİZİP
11. CÜZ 2. HİZİP
11. CÜZ 3. HİZİP – 10- YÛNUS SÛRESİ
11. CÜZ 4. HİZİP
12. CÜZ
12. CÜZ 1. HİZİP – 11- HÛD SÛRESİ
12. CÜZ 2. HİZİP
12. CÜZ 3. HİZİP
12. CÜZ 4. HİZİP – 12- YÛSUF SÛRESİ
13. CÜZ
13. CÜZ 1. HİZİP
13. CÜZ 2. HİZİP
13. CÜZ 3. HİZİP – 13- RA’D SÛRESİ
13. CÜZ 4. HİZİP – 14- İBRÂHİM SÛRESİ
14. CÜZ
14. CÜZ 1. HİZİP – 15- HİCR SÛRESİ
14. CÜZ 2. HİZİP – 16- NAHL SÛRESİ
14. CÜZ 3. HİZİP
14. CÜZ 4. HİZİP
15. CÜZ
15. CÜZ 1. HİZİP – 17- İSRÂ SÛRESİ
15. CÜZ 2. HİZİP
15. CÜZ 3. HİZİP
15. CÜZ 4. HİZİP – 18-)KEHF SÛRESİ
16. CÜZ
16. CÜZ 1. HİZİP – 18-) KEHF SÛRESİ
16. CÜZ 2. HİZİP – 19-) MERYEM SÛRESİ
16. CÜZ 3. HİZİP – 20-) TÂHÂ SÛRESİ
16. CÜZ 4. HİZİP
17. CÜZ
17. CÜZ 1. HİZİP – 21-) ENBİYÂ SÛRESİ
17. CÜZ 2. HİZİP
17. CÜZ 3. HİZİP – 22-) HAC SÛRESİ
17. CÜZ 4. HİZİP
18. CÜZ
18. CÜZ 1. HİZİP – 23-) MU`MİNÜN SÛRESİ
18. CÜZ 2. HİZİP
18. CÜZ 3. HİZİP – 24-NÛR SÛRESİ
18. CÜZ 4. HİZİP
19. CÜZ
19. CÜZ 1. HİZİP -25-FURKAN SÛRESİ
19. CÜZ 2. HİZİP – 26-ŞU`ARÂ` SÛRESİ
19. CÜZ 3. HİZİP
19. CÜZ 4. HİZİP – 27- NEML SÛRESİ
20. CÜZ
20. CÜZ 1. HİZİP
20. CÜZ 2. HİZİP – 28-KASAS SÛRESİ
20. CÜZ 3. HİZİP
20. CÜZ 4. HİZİP – 29-ANKEBÛT SÛRESİ
21. CÜZ
21. CÜZ 1. HİZİP
21. CÜZ 2. HİZİP – 30-RÛM SÛRESİ
21. CÜZ 3. HİZİP – 31-LUKMÂN SÛRESİ
21. CÜZ 4. HİZİP – 33-AHZÂB SÛRESİ
22. CÜZ
22. CÜZ 1. HİZİP
22. CÜZ 2. HİZİP
22. CÜZ 3. HİZİP – 34-SEBE` SÛRESİ
22. CÜZ 4. HİZİP – 35-FÂTIR SÛRESİ
23. CÜZ
23. CÜZ 1. HİZİP – 36-YÂSİYN SÛRESİ
23. CÜZ 2. HİZİP – 37-SÂFFÂT SÛRESİ
23. CÜZ 3. HİZİP
23. CÜZ 4. HİZİP – 38-SÂD SÛRESİ
24. CÜZ
24. CÜZ 1. HİZİP – 39-ZÜMER SÛRESİ
24. CÜZ 2. HİZİP – 40-MU`MİN SÛRESİ
24. CÜZ 3. HİZİP
24. CÜZ 4. HİZİP – 41- FUSSİLET SÛRESİ
25. CÜZ
25. CÜZ 1. HİZİP
25. CÜZ 2. HİZİP – 42-ŞÛRÂ SÛRESİ
25. CÜZ 3. HİZİP – 43-ZUHRUF SÛRESİ
25. CÜZ 4. HİZİP – 44-DUHÂN SÛRESİ
26. CÜZ
26. CÜZ 1. HİZİP – 45-CÂSİYE SÛRESİ
26. CÜZ 2. HİZİP – 47-MUHAMMED SÛRESİ
26. CÜZ 3. HİZİP – 48-FETH SÛRESİ
26. CÜZ 4. HİZİP – 50-KAF SÛRESİ
27. CÜZ
27. CÜZ 1. HİZİP – 51-ZÂRİYAT SÛRESİ
27. CÜZ 2. HİZİP – 53-NECM SÛRESİ
27. CÜZ 3. HİZİP – 55- RAHMÂN SÛRESİ
27. CÜZ 4. HİZİP – 56-VÂKI`A SÛRESİ
28. CÜZ
28. CÜZ 1. HİZİP – 58-MÜCÂDELE SÛRESİ
28. CÜZ 2. HİZİP – 59- HAŞR SÛRESİ
28. CÜZ 3. HİZİP – 61- SAFF SÛRESİ
28. CÜZ 4. HİZİP – 65- TALÂK SÛRESİ
29. CÜZ
29. CÜZ 1. HİZİP – 67- MÜLK SÛRESİ
29. CÜZ 2. HİZİP – 69- HAKKA SÛRESİ
29. CÜZ 3. HİZİP – 72- CİNN SÛRESİ
29. CÜZ 4. HİZİP – 75-KIYAMET SÛRESİ
30. CÜZ
30. CÜZ 1. HİZİP – 78-NEBE` SÛRESİ
30. CÜZ 2. HİZİP – 83- MUTAFFİFİYN SÛRESİ
30. CÜZ 3. HİZİP – 89-FECR SÛRESİ
30. CÜZ 4. HİZİP – 98- BEYYİNE SÛRESİ