1.CÜZ
1. HİZİP – 01-) FATİHA SÛRESİ
2 HİZİP – 02-) BAKARA SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP
2. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP
3. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP 03- ÂL-U İMRAN SÛRESİ
4. HİZİP
4. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP – 04-) NİSÂ` SÛRESİ
5. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP
6. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP – 05-) MÂİDE SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP
7. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP – 06- EN`ÂM SÛRESİ
4. HİZİP
8. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP – 07- A`RAF SÛRESİ
4. HİZİP
9. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP – 08- ENFÂL SÛRESİ
10. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP – 09- TEVBE SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP
11. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP – 10- YÛNUS SÛRESİ
4. HİZİP
12. CÜZ
1. HİZİP – 11- HÛD SÛRESİ
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP – 12- YÛSUF SÛRESİ
13. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP – 13- RA’D SÛRESİ
4. HİZİP – 14- İBRÂHİM SÛRESİ
14. CÜZ
1. HİZİP – 15- HİCR SÛRESİ
2. HİZİP – 16- NAHL SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP
15. CÜZ
1. HİZİP – 17- İSRÂ SÛRESİ
2. HİZİP
3. HİZİP
4. HİZİP – 18-)KEHF SÛRESİ
16. CÜZ
1. HİZİP – 18-) KEHF SÛRESİ
2. HİZİP – 19-) MERYEM SÛRESİ
3. HİZİP – 20-) TÂHÂ SÛRESİ
4. HİZİP
17. CÜZ
1. HİZİP – 21-) ENBİYÂ SÛRESİ
2. HİZİP
3. HİZİP – 22-) HAC SÛRESİ
4. HİZİP
18. CÜZ
1. HİZİP – 23-) MU`MİNÜN SÛRESİ
2. HİZİP
3. HİZİP – 24-NÛR SÛRESİ
4. HİZİP
19. CÜZ
1. HİZİP -25-FURKAN SÛRESİ
2. HİZİP – 26-ŞU`ARÂ` SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP – 27- NEML SÛRESİ
20. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP – 28-KASAS SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP – 29-ANKEBÛT SÛRESİ
21. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP – 30-RÛM SÛRESİ
3. HİZİP – 31-LUKMÂN SÛRESİ
21. CÜZ 4. HİZİP – 33-AHZÂB SÛRESİ
22. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP
3. HİZİP – 34-SEBE` SÛRESİ
4. HİZİP – 35-FÂTIR SÛRESİ
23. CÜZ
1. HİZİP – 36-YÂSİYN SÛRESİ
2. HİZİP – 37-SÂFFÂT SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP – 38-SÂD SÛRESİ
24. CÜZ
1. HİZİP – 39-ZÜMER SÛRESİ
2. HİZİP – 40-MU`MİN SÛRESİ
3. HİZİP
4. HİZİP – 41- FUSSİLET SÛRESİ
25. CÜZ
1. HİZİP
2. HİZİP – 42-ŞÛRÂ SÛRESİ
3. HİZİP – 43-ZUHRUF SÛRESİ
4. HİZİP – 44-DUHÂN SÛRESİ
26. CÜZ
1. HİZİP – 45-CÂSİYE SÛRESİ
2. HİZİP – 47-MUHAMMED SÛRESİ
3. HİZİP – 48-FETH SÛRESİ
4. HİZİP – 50-KAF SÛRESİ
27. CÜZ
1. HİZİP – 51-ZÂRİYAT SÛRESİ
2. HİZİP – 53-NECM SÛRESİ
3. HİZİP – 55- RAHMÂN SÛRESİ
4. HİZİP – 56-VÂKI`A SÛRESİ
28. CÜZ
1. HİZİP – 58-MÜCÂDELE SÛRESİ
2. HİZİP – 59- HAŞR SÛRESİ
3. HİZİP – 61- SAFF SÛRESİ
4. HİZİP – 65- TALÂK SÛRESİ
29. CÜZ
1. HİZİP – 67- MÜLK SÛRESİ
2. HİZİP – 69- HAKKA SÛRESİ
3. HİZİP – 72- CİNN SÛRESİ
4. HİZİP – 75-KIYAMET SÛRESİ
30. CÜZ
1. HİZİP – 78-NEBE` SÛRESİ
2. HİZİP – 83- MUTAFFİFİYN SÛRESİ
3. HİZİP – 89-FECR SÛRESİ
4. HİZİP – 98- BEYYİNE SÛRESİ

HATİM DUASI