Hatim duası

Ey Rabbimiz! Kuran’ı Kerim’i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl.

Ey Rabbimiz! Bizleri Kur’an’ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri kuranın kerametiyle ateşten koru.Kuranın lütfuyla derecelerimiz; yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur’an’ın tilavetiyle günahlarımızı bağışla.
Ey Rabbimiz!Kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Yüzlerimizi ak et. Derecelerimizi yükselt. Borçlarımıza ödeme kolaylığı nasib et. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla. Dinimiz; ve dünyamızı ıslah eyle.

Ey Rabbimiz! Bütün İslam coğrafyasını her türlü belalardan ve musibetlerden muhafaza eyle. Kafir, münafık ve zalimleri Müslümanların başına musallat etme. Gerek fert ve gerekse toplum olarak senin rızana uygun olarak yaşamayı nasip eyle.

Çocuklarımızı hayırlı eyle. Onların birer Kur’an nesli olarak yetişmelerini nasip ve müyesser eyle.
Ey rabbimiz! Okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’in sevabı ve nurunu önce Efendimiz, rasulumuz Hz. Muhammed (s.a.v.) in mübarek ruhuna hediye eyledik sen ulaştır Ya Rabbi.

Diğer rasul ve nebilerin ruhlarına, Hz. rasulullahın aile ve ashabının bütün Müslümanların ruhlarına hediye eyledik sen ulaştır Ya Rabbi!

Ayrıca okunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı bütün geçmişlerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akraba ve sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin: ve burada bulunanların geçmişlerinin ruhuna hediye, ediyoruz sen ulaştır Ya Rabbi!

Kur’an’ı Kerim hürmetine” onların günahlarını bağışla. Kabirlerini nurlandır.Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz ! Dualarımızı kabul eyle.

Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a hamd, rasul ve nebimiz Hz. Muhammed Mustafa{s.a.v.)’e aline, ashabına ve tüm inananlara salat ve selam olsun.

Ey Rabbimiz! Okuduğumuz Kur’an-ı Kerim’i bizden kabul buyur.
Şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, bilensin. Günahlarımızı bağışla. Çünkü sen tevbeleri, çok kabul edensin, merhametlisin.

Yüce Kuran’ın ve alemlere rahmet olarak ,gönderdiğin rasulun hürmetine bizleri hakikate ve doğru yola ulaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bizleri affeyle, lütfün ve kereminle günahlarımızı mağfiret eyle.

Ey Rabbimiz!
Bizi Kur’an’ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur’an’ın keremiyle bize ikram et. Kur’an’ın şerefiyle şereflendir. Kur’an’ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur’an’ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru.
Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle.