6851 – HAREM-İ ŞERİFE GİRME ÂDÂBI

HAREM-İ ŞERİFE GİRME ÂDÂBI

6851 – Abdullah İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Peygamberler Harem-i, Şerife yaya ve yalınayak olarak girerlerdi. Yine yalınayak ve yaya olarak Beytullah’ı tavaf edip, menasiki (hacc ve umrenin gereklerini) bu şekilde ifa ederlerdi.”