6660 – ORTAKLIK VE MUDÂRABE

ORTAKLIK VE MUDÂRABE

6660 – Salih İbnu Süheyb, babası Süheyb (İbnu Sinan)’dan naklediyor: “Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm buyurdular ki: “Üç şey vardır ki onlarda bereket vardır: “Belli bir vade ile olan satış, Mukâraza (denilen ortaklık çeşidi), satmak için değil, ev için buğday-arpa karışımı.”