6562 – HÜLLECİYE LANET

HÜLLECİYE LANET

6562 – Hz. İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam hulle yapana da yaptırana da lanet etti.”

6563 – Ukbe İbnu Amir radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam (bir gün): “Sizlere kiralık döl hayvanını haber vereyim mi?” buyurdular. (Yanında bulunanlar:) “Evet ey Allah’ın Resulü! Haber verin!” dediler. “O hülle yapandır. Allah hülle yapana da hülle yaptırana da lanet etsin!” buyurdular.”