6523 – BALIN ZEKATI

BALIN ZEKATI

6523 – Ebu Seyyare el Müte’i anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, benim bal arılarım var (zekat düşer mi?)dedim.

“Evet! Öşürünü ver!” buyurdu.

“Ey Allah’ın Reslulü! Arıları benim için muhafaza buyur!” dedim, o da onları benim için muhafaza buyurdu.”