6056 – YOLA ABDEST BOZULMAZ

YOLA ABDEST BOZULMAZ

6056 – Ebu Sa’îd el-Hımyerî rahimehullah anlatıyor: “Muaz İbnu Cebel radıyallahu anh, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın ashabınca işitilmemiş şeyler rivayet ediyor, onların işittiği (birçok) şeylerde de sükut ediyordu. Abdullah İhnu Amr radıyallahu anhümâ’ya onun rivayet ettiği bir hadis ulaşmıştı ki:

“Allah’a yemin olsun! Ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın bunu söylediğini işitmedim. Muaz’ın, kazâ-i hacet hususunda sizi yakında fitneye atmasından korkarım!” dedi. Onun bu sözü Muâz’a ulaştı (ve bir gün) Abdullah’la karşılaştı. Muaz:

“Ey Abdullah İbnu Ömer! Şurası muhakkak ki, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’dan gelen bir hadisi tekzib etmek nifaktır. Bunun günahı da bunu söyleyenedir. Ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini kesinlikle dinlemiştim: “Lanete sebep olan şu üç şeyden kaçının: Suyun geldiği yollara, (halkın istifade ettiği) gölgelere, yolların üstüne abdest bozmak.”

6057 – Hz. Cabir İbnu Abdillah radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Geceleyin yolların üzerine yatmaktan, oralarda namaz kılmaktan sakının. Çünkü yolların üstü yılanların ve vahşî havvanların sığınağıdır. Yolların üzerine abdest bozmaktan da sakının. Çünkü bu, lanet vesilesidir.”

6058 – Salim radıyallahu anh babasından naklen anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yol ortasında namaz kılmayı, oralarda büyük veya küçük abdest bozmayı yasakladı.”