5633 – RADA’ (SÜT EMME)

RADA’ (SÜT EMME)

5633 – Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Aziz ve Celil olan Allah, nesebten haram ettiğini sütten de haram etti.”

Tirmizi, Radâ’ 1, (1146).

5634 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Ebu’l-Ku’ays’ın kardeşi Eflah, örtünmeyi emreden ayet indikten sonra yanıma girmek için izin istedi. Ben:

“Allah’a yemin olsun, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm’dan izin istemedikçe ben ona girme izni vermeyeceğim! Çünkü onun kardeşi Ebu’l-Ku’ays beni emziren kimse değildir, beni Ebu’I-Ku’ays’ın hanımı emzirdi!” dedim. Derken yanıma Aleyhissalâtu vesselâm girdiler.

“Ey Allah’ın Resulü dedim, Ebu’l-Ku’ays’ın kardeşi EfIah yanıma girmek için izin istedi. Ben sizden sormadıkça izin vermekten imtina ettim!” dedim. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm: “Amcana izin vermekten seni alıkoyan sebep ne?” buyurdular. Ben:

“Ey Allah’ın Resülü! dedim. Beni emziren erkek değil. Beni onun hanımı emzirdi” dedim. Resûlullah yine:

“Sen onun girmesine izin ver. Zira o senin amcandır, Allah iyiliğini versin” buyurdular.

(Urve devamla derki:) İşte bu sebeple Hz. Ayşe radıyallahu anhâ:

“Neseb sebebiyle haram kıldıklarınızı emme sebebiyle de haram kılın!” derdi.”

Buhâri, Humus 4, Şehâdat 7, Nikâh 20; Müslim, Radâ’ 2, (1444); Muvatta, Radâ’ 2, (2, 601,602); Tirmizi, Radâ’ 1, (1147); Ebu Dâvud, Nikâh 7, (2055); Nesâi, Nikâh49, (6, 99).

5635 – Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Ben: “Ey Allah’ın Resûlü! Siz niye bizi bırakıp da Kureyş’e rağbet gösteriyorsunuz?” demiştim. Bana:

“Yanınızda rağbet göstereceğim bir (kadın) var mı?” dedi. Ben:

“Elbette! Hamza’nın kızı var!” dedim. Bunun üzerine:

“O bana helal olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır” buyurdular.”

Müslim, Radâ’ 11, (1446); Nesâi, Nikah 50, (6, 99).

5636 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Yanımda oturan bir erkek olduğu halde, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm odama girdi. Bu hal, ona bir hayli ağır geldi (ve rengi değişti), öfkesini yüzünden okudum. Bunun üzerine:

“Ey Allah’ın Resûlü! Bu benim süt kardeşimdir!” dedim..

“Siz kadınlar süt kardeşlerinizi iyi düşünün! Çünkü süt kardeşliği, açlıktan dolayı hasıl olur!” buyurdular. ”

Buhâri, Nikâh 21, Şehâdât 1; Müslim, Radâ’ 32, (1455); Ebu Dâvud, Nikâh 9, (2058); Nesâi, Nikâh 51, (6, 102).

5637 – Yine Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Bir veya iki emme ile (süt kardeşliği) haramlığı hâsıl olmaz.”

Müslim, Radâ’ 17, (1450); Tirmizi, Radâ’ 3, (1150); Ebu Davud, Nikâh 19, (2063); Nesâî, Nikâh 51, (6, 201).

5638 – Katâde anlatıyor: İbrahim en-Nehâ’î’ye yazarak emme (radâ’) hakkında sordum. Bana: “Şureyh bize Hz. Ali ve İbnu Mes’ud radıyallahu anhümâ’nın, “Emmenin azı da çoğu da haramı sabit kılar” dediklerini yazdı.” Ebuş-Şa’şa el-Muhâribi ise: “Hz. Aişe radıyallahu anhâ’dan: “Resülullah’ın: “Bir iki emme harama sebep olmaz” dediğini rivayet etmiştir” dedi.”

Nesai, Nikah 51, (6, 102).

5639 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Kur’ân olarak inenler meyanında “Ma’lüm on emme ile haram sabit olıur” âyeti de vardı. Sonra (Rab

Teâla) onları, malum beş emme ile neshetti. Bu (beş emme) âyetleri, Kur’ân’ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti.”

Müslim, Radâ’ 24, (1452); Muvatta, Radâ’ 17, (2, 608); Ebu Dâvud, Nîkâh 11, (2062); Tirmizi, Radâ’ 3, (1150); Nesâî, Nikâh 51, (6,100).

5640 – Hz. İbnu Abbas radıyallahu anhümâ demiştir ki: “İki yıl içerisindeki emme tek bir emmeden ibaret de olsa bu, (evlenmeyi) haram kılar.”

Muvatta, Radâ’ 4, (2, 602).

5641 – Abdullah İbnu Dinâr anlatıyor: “Bir adam İbnu Ömer radıyallahu anhüma’ya büyüğün emmesinden sormuştu. Şu cevabı verdi:

“Bir adam Ömer radıyallahu anh’a gelip: “Benim, kendisine temasta bulunduğum bir cariyem vardı. Hanımım bunu önlemeye azmetti ve cariyeyi emzirdi ve bana da: “Sakın ha! Vallahi ben cariyeni emzirdim!” dedi. (Şimdi ne yapmalıyım?” diye) sordu. Babam Ömer ona şöyle cevap verdi:

“Hanımını çatlat: Git cariyene temasta bulun. Çünkü (harama sebep olan) emme küçüklükte olan emmedir.”

Muvatta, Radâ’ 13, (2, 606).

5642 – Yahya İbnu Sa’îd anlatıyor: “Bir adam gelerek Ebu Musa radıyallahu anh hazretlerine şöyle bir soru sordu:

“Ben hanımımın memesinden bir miktar süt emdim ve bu mideme kadar ulaştı. (Hanım bana haram mı oldu?)” Ebu Musa:

“Ben hanımının sana haram olmasından başka bir şey görmüyorum!” dedi. İbnu Mes’ud da vardı. Araya girip: “Adama verdiğin fetvaya bak!” dedi. O da:

“Pekiyi, sen ne diyorsun?” dedi. İbnu Mes’ud:

“İki yaş içerisinde olan emme için haram vardır!” buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa radıyallahu anh:

“Şu âlim, aranızda olduğu müddetçe bana bir şey sormayın!” dedi.”

Muvatta, Radâ’ 14, (2, 607); Ebu Dâvud, Nikâh 213, (2059, 2060).

5643 – Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Evlenmeyi haram kılan emme, çocuk memede iken, barsağı yoracak kadar olan emmedir. Bu da, sütten kesmenin şer’î müddetin)den önce olmalıdır.”

Tirmizi, Radâ’ 5, (1152).

5644 – Ukbe İbnu’l-Hâris radıyallahu anh’ın anlattığına göre, “Ukbe, Ebu İhâb İbnu Aziz’in kızı (Ümmü Yahya) ile evlenmişti. Kendisine (siyah) bir kadın gelerek:

“Ben Ukbe’yi ve onun evlendiği kızı emzirmiştim!” dedi. Ukbe kadına:

“Ben senin onu (gerçekten emzirdiğini bilmiyorum. Bana (daha önce) söylemedin de!” dedi. (Ebu İhab ailesine gidip sordu. Onlar bilmediklerini söylediler. Ukbe bunun üzerine) bineğine atlayarak Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı görmek üzere Medine’ye gitti. Aleyhissalâtu vesselâm:

“(Süt kardeşi olduğunuz) söylendikten sonra nasıl beraberliğiniz devam eder? (Onu derhal bırak!)” buyurdular. Ukbe hemen hanımından ayrıldı. Kadın da bir başka koca ile nikâh yaptı.”

Buhari, Şehâdâd 4, 13, 14, İlm 26, Büyü’ 3, Nikâh 23; Tirmizi, Radâ’ 4, (1151 ); Ebu Dâvud, Akdiye 18, (3603, 3604); Nesâi, Nikah 57, (6,109).

5645 – İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ’nın anlattığına göre: “Kendisine, iki hanımı olan bir adamdan sorulmuş, “Bu adamın hanımlarından biri bir

kızı, diğeri de bir oğlanı emzirmiştir. Acaba; bu kızla oğlan birbirlerine helal olur mu?” denmiştir. İbnu Abbâs:

“Hayır, çünkü erkeğin suyu birdir!” demiştir.”

Muvatta, Radâ 5, (2, 602, 603); Tirmizi, Radâ’ 2, (1149).

5646 – Haccâc İbnu Haccâc, babası radıyallahu anh’tan anlatıyor:

“Ey Allah’ın Resûlü dedim, benden emmenin üzerinde kalan hakkını giderecek olan şey (kefâret) nedir?”

“Erkek veya kadın bir köle (azadı)dır!” buyurdular.”

Ebu Davud, Nikâh 12, (2064); Tirmizi, Radâ’ 6, (1153); Nesâî, Nikâh 56, (6, 108).