5616 – VELİLER VE ŞÂHİDLER

VELİLER VE ŞÂHİDLER

5616 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm: Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikâhlanırsa onun nikâhı

bâtıldır!” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Devamla: “Eğer kocası zifaf yaptıysa, kadının fercinden helal addetmiş olması sebebiyle mehir kadınındır. Eğer (veliler) ihtilafa düşerlerse, sultan, velisi olmayanların velisidir”

Ebu Davud, Nikâh 20, (2083); Tirmizi, Nikâh 14, (1102).

5617 – Yine Ebu Dâvud ve Tirmizi’de Ebu Musa radıyallahu anh’tan gelen bir rivayette: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam: “Velisiz nikâh yoktur!” demiştir.”

Tirmizi, Nikâh 14, (1101); Ebu Dâvud, Nikah 20, (2085).

5618 – Hz. Semüre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu

vesselâm buyurdular ki:

“Hangi kadını, (seviyesi eşit) iki veli (iki ayrı şahsa) nikâhlamışsa, kadın

o iki veliden önce davranana aittir. Kim iki kişiye bir şey satmışsa, o satılan şey birinci kimseye aittir.”

Ebu Dâvud, Nikâh 22, (2088); Tirmizi, Nikâh 19, (1110); Nesâi , Büyü’ 96, (7, 314).

5619 – Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Hangi köle, efendilerinin izni olmadan evlenirse zânidir.”

Ebu Dâvud, Nikâh 17, (2078); Tirmizi, Nikâh 20, (1111, 1112).

5620 – Hz. İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Dul nefsine velisinden ehaktır. Bakireden nefsi hususunda izin alınır, onun izni sükütudur.”

Müslim, Nikâh 66, (1421); Muvatta, Nikâh 4, (2, 524); Tirmizi, Nikâh 12, (1108); Ebu Dâvud, Nikâh 26, (2098); Nesâi, Nikah 31, 32, (6, 84).

5621 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam: “Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikâhlanamaz, bâkire de izni sorulmadan nikahlanamaz” buyurmuşlardır. Ashabı sordu:

“Ey Allah’ın Resülü! Onun izni nasıl olur?”

“Sükut etmesiyle!” buyurdular.”

Buhari, Nikah 41, Hiyel 3; Müslim, Nikâh 64, (1419); Tirmizi, Nikah 17, 18, (1107, 1109); Ebu Dâvud, Nikâh 24, (2092, 2093); Nesâi, Nikah 33, (6, 85).

5622 – İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Bâkire bir kız, Resülullah aleyhissalatu vesselam’a gelerek, kendisi istemediği halde, babasının evlendirdiğini söyledi. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm, (bu nikahı) kabul edip etmemede kızı muhayyer bıraktı.”

Ebu Dâvud, Nikah 25, (2096).

5623 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Bir genç kız Resulullah aleyhissalatu vesselam’a gelerek: “Babam beni kendisinin oğluna nikâhladı, ta ki benimle onun alçaklığını gidersin. Ama ben istemiyorum” dedi. Aleyhissalâtu vesselam, babasına adam göndererek getirtti ve evlenme işini kıza bıraktı. Bunun üzerine kız: “Ey Allah’ın Resülü! Ben şimdi, babamın yaptığına izin verdim. Esasen, ben kadınlara bu meselede babalara (icbar) yetkisi olmadığını göstermek istedim!” dedi.”

Nesâi, Nikah 36, (6, 87); İbnu Mace, Nikâh 12, (1874).

5624 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kızları hakkında kadınlarla istişare edin!”

Ebu Davud, Nikâh 24, (2095).