4888 – KATİLDEN NEHY

KATİLDEN NEHY

4888 – Saîd İbnu’l-Âs radıyallahu anh hazretleri İbnu Ömer radıyallahu anhüma’dan naklen anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mü’min, haram kana bulaşmadıkça dininde genişlik içindedir.”

Said İbnu’l-Âs der ki: “İbnu Ömer radıyallahu anhüm (Resûlullah’ın sözünden sonra şunu) söylediler: “Kişi, nefsini bulaştırdığı takdirde, kurtuluşu olmayan çok ciddi amellerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir.”

Buhari, Diyat 1.

4889 – Muâviye İbnu Ebi Süfyân radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Her günahı Allah’ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü’mini öldüren veya kâfir olarak ölen kimse hâriç…”

Nesâi, Tahrim 1, (7, 81).

4890 – Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Mü’minin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın zevalinden daha büyük (bir hâdise)dir.”

Nesâi, Tahrim 2, (7, 83).

4891 – Ebu’l-Hakem el-Becelî anlatıyor: “Ebu Hüreyre ve Ebu Saîd radıyallahu anhümâ’yı dinledim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini müzâkere ediyorlardı:

“Eğer semâ ve arz ehli bir mü’minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, Allah her ikisini birden cehenneme atardı.”

Tirmizi, Diyât 8, (1398).

4892 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“İman, ihanetle öldürmeye bağdır, mü’min ihanet suretiyle öldürülmez.”

Ebu Dâvud, Cihâd 169, (2769).

4893 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Âdem’in ilk oğluna (Kâbil’e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır.”

Buhâri, Diyât 2, Enbiya 1, İ’tisâm 15; Müslim, Kasâme 27, (1677); Tirmizi, İlm 14, (2675); Nesâi, Tahrim 1, (7, 82).

4894 – Yine İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “(Kıyamet günü) bir adam bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve:

“Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!” der. Aziz ve celil olan Allah da:

“Onu niye öldürdün?” diye sorar. Adam:

“İzzet senin için olsun diye öldürdüm!” der. Rab Teâla:

“İzzet benim içindir!” buyurur. Bir başka adam da bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve:

“Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!” der. Azîz ve Celîl olan Allah:

“Onu niye öldürdün?” diye sorar. Adam:

“İzzet falancanın olsun diye öldürdüm!” der Rab Teâla:

“İzzet falancanın değildir!” buyurur. Adam (öbürünün) günahıyla döner.”

Nesai, Tahrim 2, (7, 84).

4895 – Mikdâd İbnu’l-Esved radıyallahu anh’ın anlattığına göre şöyle demiştir:

“Ey Allah’ın Resûlü! Ben küffardan bir adama rastlasam ve aramızda mukâtele çıksa. O kılıcıyla vurup elimin birini kesip atsa. Sonra adam (sıkışıp) bana karşı bir ağaca sığınsa ve:

“Allah için müslüman oldum!” dese, bu sözünden sonra ben onu öldürebilir miyim?” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

“Hayır! Sakın onu öldürme” buyurdu. Ben ısrar ettim:

“Ama ey Allah’ın Resûlü! O benim bir elimi kesti ve sonra müslüman olduğunu söyledi” dedim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

“Hayır! Sakın onu öldürme, eğer öldürürsen, o adam, sen onu öldürmezden önceki senin makamındadır ve sen de, onun söylediği kelimeyi söylemezden önceki durumunda olursun!” buyurdular.”

Buhari, Diyât 1, Megazi 11; Müslim, İman 155, (95); Ebu Dâvud, Cihâd 104, (2644).

4896 – Hârise İbnu Mudarrıb anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Furât İbnu Hayyân’ın öldürülmesini emretti. Bu adam Ebu Süfyân’ın casusu ve aynı zamanda Ensar’dan bir zâtın halîfi (müttefiki) idi. Derken o, ensar’dan müteşekkil bir halkaya uğradı ve: “Ben müslümanım!” dedi. Bunun üzerine:

“Ey Allah’ın Resûlü! Furât İbnu Hayyân “Ben müslümanım” diyor!” denildi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm da:

“Sizden bir kısım erkekler var. Kendilerini (dilleriyle itiraf ettikleri) imanlarına havale ediyor(söylediklerini tasdik ediyor)uz. İşte onlardan biri de Furât İbnu Hayyân’dır!” buyurdular.”

Ebu Dâvud, Cihad 109, (2652).