3912 – RESÛLULLAH VE ASHABININ YEDİĞİ YEMEKLER VE ONLARIN MEDHİ

RESÛLULLAH VE ASHABININ YEDİĞİ YEMEKLER VE ONLARIN MEDHİ

3912 – Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ailesine katık sormuştu. “Yanımızda sirkeden başka bir şey yok!” dediler. Aleyhissalatu vesselam onu istedi ve gelince yemeye başladı. Hem yiyor, hem de: “Sirke ne iyi katık! Sirke ne iyi katır! Sirke ne iyi katık!” diyordu.”

Müslim, Eşribe 166, (2052); Ebu Davud, Et’ime 40, (3820, 3821); Tirmizi, Et’ime 35, (1843); Nesai, Eyman 21, (7, 14).

3913 – Hz. Ömer ve Ebu Esid radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Zeytinyağını yeyin ve onunla yağlanın. Zira o, mübarek bir ağaçtandır.”

Tirmizi, Et’ime 43, (1852, 1853).

3914 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Bir terzi, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı onun adına hazırladığı bir yemeğe davet etti. Beraberinde ben de gittim. (Ev sahibi sofraya) arpa ekmeği, içerisinde kabak bulunan bir çorba ve kadid (kurutulmuş et) getirdi. Ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın tabağın etrafından kabağı araştırdığını gördüm. O günden beri kabağı sevmeye devam ediyorum.”

Buhari, Et’ime 33, 4, 25, 35, 36, 37, 38, Büyü 30; Müslim, Eşribe 144, (2041); Muvatta, Nikah 51, (2, 546, 547); Ebu Davud, Et’ime 22, (3782); Tirmizi, Et’ime 42, (1850, 1851).

3915 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Tebük’te Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a hrıstiyanların yaptığı peynir (kalıbı) getirilmişti. Bir bıçak istedi. Besmele çekip kesti ve yedi.”

Ebu Davud, Et’ime 39, (3819).

3916 – Yusuf İbnu Abdillah İbni Selam radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bir miktar arpa (ekmeği) aldı. Üzerine bir hurma koydu ve: “Bu şuna katıktır!” buyurdu.”

Ebu Davud, Et’ime 42, (3830).

3917 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kavunu taze hurma ile yer ve: “Bunun hararetini şunun serinliğiyle, şunun serinliğini de bunun hararetiyle kırıyoruz!” buyurdu.”

Tirmizi, Et’ime 36, (1844); Ebu Davud, Et’ime 45, (3836).

3918 – Sahiheyn ve Ebu Davud’da, Abdullah İbnu Ca’fer radıyallahu anhüma’nın şöyle dediği gelmiştir: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı salatalıkla birlikte taze hurma yerken gördüm.”

Buhari, Et’ime 39, 45, 47; Müslim, Eşribe 147, (2043); Ebu Davud, Et’ime 45, (3835); Tirmizi, Et’ime 37, (1845).

3919 – Ebu Davud, Hz. Aişe radıyallahu anha’dan şunu kaydeder: “Annem, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’la evleneceğim zaman beni şişmanlatmak istedi. Ancak bana hurma ile birlikte salatalık yedirinceye kadar arzu ettiği diğer şeylerden (ilaçlardan) hiçbirine icabet edemedim. O ikisinden (muntazaman yemeye devam edince) güzel bir şişmanlık kazandım.”

Ebu Davud, Tıbb 20, (3903); İbnu Mace, Et’ime 37, (3324).

3920 – Büsr es-Sülemi’nin iki oğlu radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yanımıza girdi. Biz kendilerine tereyağı ve hurma ikram ettik. Aleyhissalatu vesselam yağla hurmayı severdi.”

Ebu Davud, Et’ime 45, (3837); İbnu Mace, Et’ime 43, (3334).

3921 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm helva ve balı severdi.”

Tirmizi, Et’ime 29, (1832).

3922 – İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın en çok sevdiği yiyecek ekmekten yapılan tirid ve hays’dan yapılan tirid idi.”

Ebu Davud, Et’ime 23, (3783).

3923 – Abdullah el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz et satın alınca suyunu biraz fazla kılsın. (Yemek sırasında) yiyenlerin çokluğu sebebiyle ete rastlamayıp suya rastlasa (bu ona yeterlidir), zira su da, iki etten biri olmuştur.”

Tirmizi, Et7ime 30, (1833, 1834).

3924 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: ” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir et parçası getirilmişti. Kendisine bunun bud kısmı sunuldu. Aleyhissalatu vesselam budu severdi. Bu bud gelince hemen ondan ısırarak yedi.”

Tirmizi, Et’ime 34, (1838); İbnu Mace, Et’ime 28, (3307); Buhari, Enbiya 3, Tefsir, İsra 5; Müslim, İman 327.

3925 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Koyunun ön budu Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın hoşuna giderdi. (Bir defasında) ön buda zehir konuldu. Bu zehiri yahudilerin koyduğu görüşündeydi.”

Ebu Davud, Et’ime 21, (3781); Buhari, Megazi 41, Hıbe 28; Müslim, Selam 45, (2190); İbnu Mace, Tıb 45, (3546).

3926 – Sehl İbnu Sa’d radıyallahu anh anlatıyor: “Biz cuma günü olunca sevinirdik. Çünkü bizim yaşlı bir kadın akrabamız vardı. Pazı kökü bulur, tencereye koyar, üzerine de arpa öğütüp ilavede bulunurdu. Vallahi, bunun içinde ne kuyruk yağı ne de iç yağı olurdu. Cuma namazını kıldık mı, mescidden ayrılır, o ihtiyar kadına selam verip hanesine girerdik. O da mezkur yemeği önümüze koyardı. İşte bu sebeple biz cuma olunca sevinirdik.”

Buhari, Et’ime 17, Cuma 40, 41, Hars 21, İsti’zan 16, 39; Müslim, Cuma 30, 32, (859, 860).

3927 – Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’la birlikte Merri’z-Zahran’da erak ağacının kebâs denilen meyvesinden topladığımızı hatırlıyorum. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm o zaman bize: “Siyahlarını toplayın, onlar daha iyidir!” tavsiyesinde bulunmuştu. Ben kendilerinden “Siz koyun da güttünüz mü?” diye sordum. “Hiç koyun gütmeyen peygamber var mı?” cevabında bulundu.”

Buhari, Et’ime 50, Enbiya 29; Müslim, Eşribe 163, (2050).