3389 – KOMŞUYU HİMAYE

KOMŞUYU HİMAYE

3389 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim.”

Buhari, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebu Davud, Edeb 132, (5151); Tirmizi, Birr 28, (1943).

3390 – Amr İbni Şu’ayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor: “İbnu Ömer radıyallahu anhüma için bir koç kesildi. İbnu Ömer, ailesine: “Ondan yahudi komşunuza hediye ettiniz mi?” diye sordu. “Hayır!” cevabını alınca:

“Bundan ona da gönderin. Zira ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın: “Cebrail bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu vâris kılacağını zannettim” dediğini işittim” buyurdu.”

Ebu Davud, Edeb 132, (5152); Tirmizi, Birr 28, (1944).

3391 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Komşusu, zararlarından emin olmayan kimse cennete giremez.”

Buhari, Edeb 29; Müslim, İman 73, (46).

3392 – Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:; “kim allah’a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda (iyilikte) bulunsun. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sükût etsin.”

Buhari, Edeb 31, 85, Nikah 80, Rikak 23; Müslim, İman 74, (47); Ebu Davud, Edeb 132, (5154).

3393 – Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “(Bir gün), ey Allah’ın Resulü! dedim, iki komşum var, hangisine (öncelikle) hediyede bulunayım?”

“Sana kapı itibarıyla hangisi yakınsa ona!” cevabını verdi.”

Buhari, Edeb 32, Şüf’a 3, Hibe 16; Ebu Davud, Edeb 132, (5155).

3394 – Buhari ve Müslim’in Ebu Hüreyre radıyallahu anh’tan yaptığı bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: “Komşu kadın, komşu kadından gelen koyun paçasını bile küçük görmesin.”

Buhari, Edeb 30, Hibe 1; Müslim, Zekat 90, (1030); Tirmizi, Vela 6, (2131).

3395 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Sizden kimse, duvarına, komşusunun kiriş saplamasına mani olmasın.”

Ebu Hüreyre’den hadisi rivayet eden zat der ki: “Ebu Hüreyre radıyallahu anh, sonra şunu ilave etti: “Görüyorum ki, bunu hoş karşılamadınız. Allah’a yemin olsun, onu omuzlarınız arasına uzatırım.”

Buhari, Mezalim 20; Müslim, Müsakat 36, (1609); Muvatta, Akdiye 32, (2, 745); Ebu Davud, Akdiye 1, (3634); Tirmizi, Akhak 18, (1353).

3396 – Semüre İbnu Cündeb radıyallahu anh anlatıyor: “Ensâr’dan bir zâtın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zât ailesiyle beraberdi. Semüre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sâhibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi taleb etti. Ama Semüre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensari radıyallahu anh Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelip durumu anlattı. Resülullah Semüre’ye o ağacı satmasını taleb etti; fakat o kabül etmedi. Bu sefer (bir başka yerdeki ağaçla) değiştirmeyi teklif etti, o bunu da kabul etmedi. Resülullah: “Ağacı ona bağışla!” dedi ve buna rağbet etmesi için “şöyle şöyle ecir var!” buyurdu. Semüre yine, kabul etmedi. Bunun üzerine Resülullah aleyhissalâtu vesselâm:

“Sen muzır birisin!” dedi. Sonra Ensari zâta dönüp:

“Git, onun hurmasını sök!” buyurdu.”

Ebu Dâvud, Akdiye 31, (3636).

3397 – Ebu Sırma radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Kim (bir müslümana) zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim de (bir müslüman) ile, nizaya, husümete girerse Allah da onunla husumete girer.”

Ebu Dâvud, Akdiye 31, (3635); Tirmizi, Birr 27, (1941); İbnu Mâce, Ahkâm 17, (2342).