2727 – BÜYÜK VE KÜÇÜK ABDEST (İKİ HABİSİN) SIKIŞMASI

BÜYÜK VE KÜÇÜK ABDEST (İKİ HABİSİN) SIKIŞMASI

2727 – Abdullah İbnu Muhammed İbni Ebî Bekr (rahimehullah) anlatıyor: “Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’ nin yanında idik. Yemeği getirildi. Derken Kâsım İbnu Muhammed namaza kalktı, Hz. Aişe: “Resulullah (alehissalâtu vesselâm) ‘ın şöyle söylediğini işittim ” dedi:

“Yemeğin yanında namaz kılınmaz, iki habîsin (yani büyük ve küçük abdestin) sıkışmasında da kılınmaz. ”

Müslim Mesâcid 67, (560) ; Ebu Dâvud, Tahâret 43, (89).

2728 – Abdullah İbnu’l-Erkân (radıyallahu anh)’ın anlattığına göre: “… Halka imamlık yapıyordu. (Bir seferinde) ikamet getirilmişti. Bir adamın elinden tutup öne sürdü ve: “Resulullah (aeyhissalâtu vesselâm) ‘ın:

“Namaz başlarken birinizin hela ihtiyacı gelirse, önce helâya gitsin! ”dediğini işittim dedi,”

Muvatta, Kasru’s-Salât 49; (1,159); Eb Dâvud, Taharet 43, (88); Tirmizì, Tahâret 108, (142), Nesâî, İmâet 51, (2, 110, 111);İbnu Mâce, İkâmetu s-Salât 114, (616).