2687 – BAŞKA MEŞGULİYETLERİ TERK

BAŞKA MEŞGULİYETLERİ TERK

2687 – Mu’aykîb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ‘a, musalli ‘nin secde edeceği yerdeki toprağın düzlenmesinden sual edildi… ”

2688 – Tirmiz î’nin bir rivayetinde hadis şöyledir : “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a namazda çakıllara dokunup (düzlemekten) sorulmuştu, şu cevabı verdi:

“Mutlaka yapmak zorunda isen bâri bir kere yap!”

Buharî, Amel fi’s Salât 8; Müslim, Mesâcid 46, (545); Ebu Dâvud, Salât 175, (946); Tirmizî, Salât 279, (3 80) ; Nesâî, Sehv 8, (3, 7).

2689 – Ebu ‘Zerr (radıyallahu anh) ‘den Dört İmam’ìn kaydettiği bir rivayette şöyle‚ buyrulmuştur: “Sizden kim namaza durursa, sakın çakıllara değmesin. Zira rahmet, ona karşıdan gelir.”

Muvatta, Kasru’s-Salât 43, (1,157); Ebu Dâvud, Salât 175, (945) ; Tirmizî, Salât 279, (379); Nesâî, Sehv 7, (3,6).

2690 – Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdular ki: “Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir. ”

Ebu Dâvud, Salât 165, (909) ; Nesâî, Sehv 10, (3,7).

2691 – Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah’a namazda sağa sola bakmak (iltifat) hususundan sordum. Şu cevabı verdi:

”Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan kulun namazından kapar kaçırır.”

Buhârî, Ezân 93, Bed’ü’l-Halk 11; Ebu Dâvud, Salât l65, (910); Nesâî Sehv 10, (3,8). Bu rivâyet Müslim’de bulunamamıştır.

2692 – Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): “İnsanlara ne oluyor da namaz kılarken gözlerini semaya kaldırıyorlar? ” dedi ve bu hususta sert sözler söyledi. Sonra konuşmasını şöyle tamamladı: “Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır.”

Buhârî, Ezân 91; Ebu Dâvud, Salât l 67, (913) ; Nesâî, Sehv 9, (3, 7).

2693 – Yine Hz. Enes anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu. vesselâm) bana şöyle nasihat etti: “Ey oğulcuğum, namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer mutlaka yapacaksan bâri nafilelerde olsun, farzlarda değil.”

Tirmizî, Salât 413 (5 89).

2694 – Sehl İbnu ‘l-Hanzaliyye (radıyallahu anh) anlatıyor: “Sabah namazı için ikâmet okundu. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) namaza başladı. Namazda Şîb istikametine bakıyordu. Geceden, Şîb’a koruması için bir atlı göndermişti.”

(Ebu Dâvud, Salât 168, (916).

2695 – İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Mescid-i Kuba ‘ya namaz kılmaya gitti. Ensar (radıyallahu anhüm) gelip, namaz kılarken kendisine selam.verdiler. Ben Bilâl’e sordum:

“Namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün?” Bana bizzat göstererek:

“Şöyle!” dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi.”

Ebu Dâvud, Salât 170, (927); Tirmizî, Salât 271, (368); Nesâî, Sehv 6, (3, 5-6).

2696 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Tesbîh erkeklere, el çırpma kadınlara mahsustur.”

Buhârî, Amel fi’s-Salât 5; Müslim, Salât 106, (422); Ebu Dâvud, Salât 173, (939) ; Tirmizî, Salât 272, (369) ; Nesâî, Sehv l 6, (3, 11-12).

2697 – Abdullah İbnu’ ş-Şhhîr (radıyallalu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte namaz kıldım. Namazda onun öksürerek boğazını temizleyip (yere attığını ve) sol ayağıyla sürttüğünü gördüm. ”

Buharî Mesâcid 58, (554); Ebu Dâvud, Salât 22, (482); Nesâî, Mesâcid 34, (2, 52).

2698 – Ebu Dâvud’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “… Sol ayağının altına tükürdü, ayakkabısıyla sürttü.”

Ebu Dâvud. Salât 22, (482).

2699 – Ebu Dâvud’un Ebu Nadra ‘dan kaydettiği bir rivayette : “Elbisesine tükürdü, kıvrımları arasında ovaladı” denmiştir.

Ebu Dâvud, Tahâret 143,(389, 390).

2700 – Hz. Aişe, (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir gün dışardan geldim. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) odada namaz kılıyordu, kapı da üzerine kapalı’idi. Açmasını istedim, ilerleyip bana açtı. Sonra gerisin geriye namazgâhına döndü.”

Hz. Aişe kapının kıble cihetinde olduğunu belirtti.”

Ebu Dâvud, Salât 169, (922) ; Tirmizî, Salât 421, (601); Nesâî, Sehv 14, (3, 11).

2701 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullalh (aleyhissalâtu vesselâm): “Namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün” buyududu.”

Ebu Dâvud, Salât 169, (921); Tirmizî, Salât 287, (390); Nesâî, Sehv 12, (3, 10).

2702 – Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizim Eflah adındaki kölemizi, secde sırasında (ağzıyla) üfürdüğünü görmştü”Ey Eflâh, yüzünü toprakla!” dedi.”

Tirmizî, Salât 280, (381).

2703 – Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazda sedl ‘i, (sarınmayı) ve erkeğin ağzını örtmesini yasakladı.”

Ebu Dâvud, Salât 86, (643); Tirmizî, Salât 278, (378).