“ALLAH” «DOĞURMAMIŞTIR» NE DEMEK

“ALLAH” «DOĞURMAMIŞTIR» NE DEMEK

Acaba burada anlatılmak istenen, bizim dilimizde basit olarak kullandığımız «doğurma» olayı mıdır?

«Doğurma», az önce de ifadeye çalıştığımız gibi, bir varlığın kendinden, kendi özelliklerine sahip ikinci bir varlığı meydana getirmesi anlamında kullanılır… «Doğuran» her şey, kendi özelliklerine sahip ikinci bir kendi gibiyi kendinden meydana getirir…

Ancak açıklanmaktadır ki, «ALLAH DOĞURMAMIŞTIR»!..

Öyle ise «ALLAH DOĞURMAMIŞTIR» uyarısı hangi manâlarda anlaşılacaktır?

İlk anlıyacağınız, en basit mânâsıyla şudur:

«ALLAH» kendisinden ikinci bir varlık meydana getirmemiştir!..

Ya da başka bir ifade şekliyle; “ALLAH”ın varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcut değildir!..

Çünki O, cüzlere, zerrelere bölünmesi parçalanması mümkün olmayan TEK’tir, yani «AHAD»tır!..

1- Sınırsız-sonsuzdur ki, bu yüzden ikinci bir varlığı kendi içinde veya dışında meydana getirmesi sözkonusu olamaz.

2- «AHAD» oluşu dolayısıyla cüzlere, zerrelere ayrılmaz ki, O’ndan meydana gelen ikinci bir parça olsun!..

İşte bu yüzden, «ALLAH»tan meydana gelmiş, O’nun doğurduğu, O’nun özellikleri ile de olsa ikinci bir varlığın mevcûdiyetinden asla sözedilemez!

Netice…

«ALLAH» ne başka bir varlık tarafından doğurulmuş yani meydana gelmiştir; ne de O’nun doğurduğu, yani O’nun varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcuttur!..

Bu arada açıklamadığımız bir husus daha var.. Onu da görelim…