“ALLAH” «DOĞMAMIŞTIR» NE DEMEKTİR

“ALLAH” «DOĞMAMIŞTIR» NE DEMEKTİR

Şimdi de «LEM YÛLED»i anlayalım…

«Doğmak» bir nesneden, bir canlıdan onun özellikleriyle ikinci bir varlığın meydana gelmesidir.. Bu anlamda kullanılır…

«Doğmamıştır» dendiğine göre burada bize şu idrak ettirilmek isteniyor demektir:

«ALLAH, başka bir varlıktan meydana gelmemiştir!.»

«ALLAH» ismiyle işaret edilen, başka bir varlık tarafından meydana getirilmesi nasıl düşünülebilir ki?.. Zira O, «AHAD»dır!..

Yani, sınırsız-sonsuz, cüzlere bölünme kabul etmez TEK’tir!..

«ALLAH» ismiyle işaret edileni meydana getirecek bir varlık düşünebilmek için, önce “ALLAH”ın ister yönsel, ister BOYUTSAL bir sınırı olması gerekir ki; o sınırın ötesinde O’nu meydana getirecek ikinci bir varlık olsun!!!.. Ve sonra da o ikinci varlık kendisinden «ALLAH»ı meydana getirsin!!!..

“ALLAH” , «AHAD»dır!..

“AHAD” olan “ALLAH” ise, sınırsız-sonsuz, zerrelere bölünmezdir..

.Bu sebeple de, kendisinin bir noktada bitip, o noktadan sonra ikinci bir varlığın başlamasından sözedilemez!.

Bu yüzden de “ALLAH”ı meydana getiren, DOĞURAN, ikinci bir varlıktan bahsedilemez, böyle bir şey düşünülemez!.

İşte, «LEM YÛLED» uyarısının bize anlatmak istediği, anlayışımız kadarıyla budur…

Geldik bu târif metnindeki son uyarıya…

«LEM YEKUN LEHU KÜFÜVEN AHAD»

«O’nun dengi, misli, mikro ya da makro benzeri mevcut değildir, AHAD’tır.»

Burada şu âyeti de hatırlayalım:

«…LEYSE KEMİSLİHİ ŞEY’A…» (42-11)

«İster mikro, ister makro plânda O’nun misli olabilecek hiç bir şey mevcut değildir.»