6634 – AKİBETİ MEÇHUL SATIŞ YASAK

AKİBETİ MEÇHUL SATIŞ YASAK

6634 – İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam Bey’-i garar’dan (yani tahakkuk edip etmeyeceği bilinmeyen akibeti meçhul satıştan) men etti.”