6609 – YEMİN GÜNAHA GİRMEK VEYA PİŞMAN OLMAKTIR

YEMİN GÜNAHA GİRMEK VEYA PİŞMAN OLMAKTIR

6609 – Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Yemin (sonuç ve netice itibariyle) ya günaha girmektir yahut da pişman olmaktır.”