6604 – CARİYENİN İDDETİ

CARİYENİN İDDETİ

6604 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki: “Köle kadının talakı ikidir, iddeti de iki hayız müddetidir.”