6564 – SÜT KARDEŞLİĞİ

SÜT KARDEŞLİĞİ

6564 – Abdullah İbnu’z-Zübeyr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Barsakları birbirinden ayıran miktarda süt emilmedikçe evlenme yasağı hasıl olan emme vuku bulmaz.”