6251 – ÖN SAFIN FAZİLETİ

ÖN SAFIN FAZİLETİ

6251 – Bera İbnu Azib ve Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah ve melekleri ilk safta namaz kılanlara salat ederler.”