5978 – HZ. OSMAN

HZ. OSMAN

5978 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Her peygamber için ahirette bir arkadaş vardır. Orada benim arkadaşım Osman İbnu Affân’dır.”

5979 – Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Mescid-i Nebevi’nin girişinde Hz. Osman radıyallahu anh’la karşılaşmıştı: “Ey Osman! İşte Cibril aleyhisselâm! Bana haber verdi ki Allah Teâla hazretleri (kızım) Ümmü Külsûm’u, Rukiyye’nin mehrine denk bir mehirle ve ona yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere sana nikahlamıştır!” buyurdular.”

5980 – Ka’b İbnu Ucre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm vukûu yaklaşmış olan bir fitneyi zikretmişti. O sırada başı örtülü birisi yoldan geçti. Aleyhissalâtu vesselâm:

“İşte şu (giden), o gün hidayet üzere olacak!” buyurdular. Ben hemen sıçrayıp, Osman (olan o geçen kimse)nin bazularından tutup Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın karşısına geçerek: “(O söylediğiniz) bu mu?” dedim.

“Evet bu!” buyurdular.”

5981 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hastalığı sırasında: “Yanımda ashabımdan birinin bulunmasını istiyorum!” buyurdular. Biz de:

“Ey Allah’ın Resûlü! Sana Ebu Bekr’i mi çağıralım?” dedik, sûkut buyurdular. Bunun üzerine:

“Sana Ömer’i mi çağıralım?” dedik, yine sükut buyurdular. Bunun üzerine:

“Sana Osman’ı mı çağıralım?” dedik.

“Evet!” buyurdular. (Onu çağırdık. Derhal huzura geldiler. Resûlullah

onunla başbaşa kaldı. Aleyhissalâtu vesselâm ona konuştukça Hz. Osman’ın yüzü (renk renk oluyor) değişiyordu.

Kays der ki: “Bana, Ebu Sehle Mevla Osman’ın anlattığına göre, Hz. Osman, Yevmü’d-Dâr’da (evinde muhasara edildiği günde) kendisine: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bana bir ahidde (sözde) bulunmuştu. (Şu anda) ben ona kavuşmaktayım” demiştir.

Hadisin ikinci râvisi Ali (İbnu Muhammed)’in rivayetinde Hz. Osman: “Ben bu ahid üzerine sabrediciyim” demiştir.

Râvi Kays der ki: “Alimler, hadiste geçen yevmü’d-dâr (ev günü) tabiriyle Hz. Osman’ın evinde muhasara edildiği günü anlarlar.”