5957 – BİD’ADAN MÜNAKAŞADAN KAÇMAK

BİD’ADAN MÜNAKAŞADAN KAÇMAK

5957 – Abdullah İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Allah, bidat sahibi, bid’atını terketmedikçe, onun amelini kabul etmeyecektir.”

5958 – Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Batıl ve haksız yolda iken (münakaşa ve) yalanı bırakana cennetin kenarında bir köşk bina edilir. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakan kimse için cennetin ortasında bir köşk bina edilir. Kim de ahlâkını güzelleştirirse ona cennetin en âla yerinde bir köşk bina edilir.”