5779 – KENDİSİYLE YEMİN EDİLMESİ YASAK OLANLAR

KENDİSİYLE YEMİN EDİLMESİ YASAK OLANLAR

5779 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissaIâtu vesselâm, Hz. Ömer radıyallahu anh’ın, babasını zikrederek yemin ettiğini işitmişti:

“Allah Teâla hazretleri, sizleri babanızı zikrederek yemin etmekten nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah’a yemin etsin veya sussun” buyurdu.”

Buhârî, Eymân 4; Müslim, Eymân 1, (1646); Ebu Dâvud, Eymân 5, (3250); Tirmizi, Eymân 8, (1534); Nesâî, Eyman 5, (7, 4, 5).

5780 – Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim yemin eder ve “… İslâm’dan beri olayım!” derse, eğer sözünde yalancı ise, dediği gibi olur, yalancı değil de gerçeği söylemişse İslâm’a sâlim olarak dönemeyecektir.”

Ebu Dâvud, Eymân 9, (3258); Nesâî, Eymân 8. (7,6).

5781 – Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim emanetle yemin ederse bizden degildir!”

Ebu Dâvud, Eymân 6, (3253).

5782 – İbrahim Nehai merhum anlatıyor: “Biz çocukken, (büyüklerimiz) bizi şehadet ve ahd ile yemin etmekten menederlerdi.”

Buhâri, Eyman 10.

5783 – Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim yemin eder ve “… İslâm’dan beri olayım!” derse, eğer sözünde yalancı ise, dediği gibi olur, yalancı değil de gerçeği söylemişse İslâm’a sâlim olarak dönemeyecektir.”

Ebu Dâvud, Eymân 9, (3258); Nesâî, Eymân 8. (7,6).