5762 – VARİSE VASİYET

VARİSE VASİYET

5762 – Amr İbnu Hârice radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselm devesinin üzerinde hitabede bulundu. Ben devenin boynunun altında idim. Deve durmadan geviş getiriyor, hayvanın salyası omuzlarımın arasına akıyordu. İşte bu esnada Aleyhissalâtu vesselâm’ın şu sözünü işittim;

“Allah Teâla Hazretleri her hak sahibine hakkını verdi. Bu sebeple varislerden biri Iehine vasiyet yoktur.”

Tirmizi Vesâya 5, (2122); Nesâî Vesaya 5, (6, 247).

5763 – Talha İbnu Musarrıf anlatıyor: “İbnu Ebî Evfâ radıyallahu anh: “Resûlullah vasiyette bulundu mu?” diye sordum.

“Hayır dedi. Ben tekrar:

“Öyleyse, kendi vasiyette bulunmaksızın halka nasıl vasiyeti farz kılar veya emreder” dedim.

“Kitabullah’ı vasiyet etti ” diye cevap verdi.”

Buhârî, Vesâya 1, Megâzî 83, Fezâilu’l-Kur’ân 18; Müslim, Vasiyet 16, (1634); Tirmizî, Vesâya 4, (2120); Nesâî, 2 (6, 240).

5764 – Esved İbnu Yezîd anlatıyor: “Hz. Aişe radıyallahu anhâ’nın yanında, Hz. Ali’nin Resulullah aleyhissalâtu vesselâm’ın vasîsi olduğunu söylemişlerdi:

“Resulullah ona ne zaman vasiyette bulundu? Öleceği sırada o benim göğsüme yaslanmış vaziyette idi, bir leğen getirtti. Kucağımda bükülmüştü, öldüğünü bile hissetmedim. Öyleyse ona ne zaman vasiyet etti” diye itiraz etti.”

Buhârî, Vesâya 1, Megâzî 83; Müslim, Vasiyyet 19, (1636); Nesâî, Vesâya 2, (6, 240).

5765 – Amr İbnu şu’ayb an ebîhi an ceddihî anlatıyor: “As İbnu Vâil es-Sehmî (kendi adına) yüz kölenin azad edilmesini vasiyet etti. Oğlu Hişam, ona bedel, elli tanesini azad etti. Oğlu Amr da ona bedel geri kalan elliyi âzad etmek istedi ve:

“Hele Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir sorayım!” dedi, ona gelip:

“Ey Allah’ın Resûlü! Babam, kendi adına, yüz köle azad edilmesini vasiyet etmişti. Hişam onun adına elli köle azad etti! Benim üzerime de elli tanesi kaldı. Onun adına ben azad edebilir miyim?” dedim. Aleyhissalâtu vesselâm, bana: “Eğer o müslüman idiyse, ona bedel azad etseniz veya ona bedel sadaka verseniz veya ona bedel hacc yapıverseniz bu onâ ulaşırdı” buyurdular.”

Ebu Dâvud, Vesâya 16, (2883).