5593 – KIZ İSTEME, NİKÂH DUASI VE NAZAR

KIZ İSTEME, NİKÂH DUASI VE NAZAR

5593 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, kişiyi, kardeşi bir kızı isteme sırasında o kıza talip olmaktan nehyetti. “Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse o takdirde tâlib olabilir” buyurdu.”

Buhari, Nikah 45; Müslim, Nikâh 49-56, (1412-1414); Muvatta, Nikâh 1, (2, 523); Ebu Dâvud, Nikâh 18, (2081); Nesâî, Nikah 19, (6, 71); Tirmizi, Nikâh 38, (1134).

5594 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize hâcet duasını öğretti. Şöyleydi: “Hamd Allah’a mahsustur. O’ndan yardım dileriz, O’ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Allah kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna da şehadet ederim. Ey iman edenler, adını zikrederek birbirinize talepte bulunduğunuz Allah’tan ve aranızdaki akrabalık bağın(ı koparmak)tan korkun! Şurası muhakkak ki Allah üzerinizde murâkıbtır” (Nisa 1). “Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun. Sakın ha müslümanlar olmaktan başka şekilde ölmeyin” (Âl-i İmrân 102). “Ey iman edenler Allah’tan korkun ve sağlam bör söz söyleyin. Tâ ki Allah sizin işlerinizi salaha çıkarsın ve günahlarınızı da affetsin. kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab 70-71).

Ebu Davud, Nikah 33, (2118); Tirmizi, Nikah 16, (1105); Nesai, Cum’a 24, (3, 105).

5595 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“İçerisinde teşehhüd bulunmayan bir dua, kesilmiş el gibidir.”

Tirmizi, Nikâh 16, (1106); Ebu Davud, Edeb 22, (4841).

5596 – Benî Süleym’den bir adam anlatmıştır: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’dan Ümame Bintu Abdilmuttalib radıyallahu anhâ’yı istedim, onu bana teşehhüd okumadan nikâhladı.”

Ebu Davud, Nikah 30, (2120).

5597 – Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Biriniz bir kadının talibi olunca, onun kendini evlenmeye davet eden yerini görmeye muktedirse, onu hemen yapsın.”

Ebu Dâvud, Nikah 19, (2082).

5598 – Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Adamın biri Ensârdan bir kadınla evlenmişti. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Kadına baktın mı?” diye sordu. Adam: “Hayır” deyince:

“Git, kadına bak. Çünkü ensarın gözlerinde bir şey vardır!” buyurdular.”

Müslim, Nikâh 74, (1424); Nesâi, Nikah 23, (6, 77).

5599 – Hz. Muğire radıyallahu anh’ın anlattığına göre, o bir kadın istemiştir. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kendisine: “Ona bak! Zira bakman, aranızdaki uyum için daha muvafıktır!” buyurdular.”

Tirmizi, Nikâh 5, (1087); Nesai, Nikâh 17, (6, 69).