4032 – İCBAR EDİLENİN, DELİNİN, SARHOŞUN TALAKI

İCBAR EDİLENİN, DELİNİN, SARHOŞUN TALAKI

4032 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mâtuh ve mükreh ve mecnunun talâkı hariç bütün talaklar caizdir.”

Tirmizi, Talak 15, (1191).

4033 – Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mâtuh ve mükreh’inki hariç bütün talaklar mûteberdir” ve ilave ettiler: “Bilmez misin, kalem üç (kişi)den kaldırılmıştır: İfakat buluncaya kadar “mecnûn”dan, idrak edinceye kadar “çocuk”tan, uyanıncaya kadar “uyuyan”dan.”

Buhari, Talak 11. Bab karşılığında senetsiz olarak kaydedilmiştir.

4034 – Yine Buhâri’nin Hz. Osman radıyallahu anh’tan kaydettiği diğer bir rivayette şöyle buyrulmuştur: “Ne sarhoşun ne de mecnunun talakı muteber değildir.”

Buhari, Talak 11, Bab karşılığInda senetsiz olarak kaydedilmiştir.

4035 – Yine Buhari’nin İbnu Abbas radıyallahu anhüma’dan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “Ne müstekreh ne de mecnun’un talakı muteber değildir.”

Buhari, Talak 11, Bab karşılığında senetsiz olarak kaydedilmiştir.