3939 – AKİKA

AKİKA

3939 – Semüre İnnu Cündeb radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Her çocuk, akika kurbeni ile rehinelenmiştir. Bu kurban, (doğumunun) yedinci günü, onun adına kesilir. (O gün) saçı da traş edilir ve çocuğa isim de verilir.”

Ebu Davud, Edahi 21, (2837, 2838); Tirmizi, Edahi 23, (1572); Nesai, Akika 5, (7, 166).

3940 – Zeyd İbnu Eslem, Beni Eslem’den bir adamdan, o da sahabi olan babası radıyallahu anh’tan naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a akikadan sorulmuştu. Şu cevabı verdiler: “Ben ukûku (isyan) sevmem!” Böyle demekle, sanki akika ismini kullanmaktan hoşlanmadığını ifade etmişti. Şunu ilave ettiler: “Kimin bir evladı olur da, ona bedel kurban kesmek isterse, bunu yapsın.”

Muvatta, Akika 1, (2, 500).

3941 – Ümmü Kürz radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim: “Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması farketmez.”

Ebu Davud, Edahi 21, (2834, 2835, 2836); Tirmizi, Edahi, 17, (1516); Nesai, Akika 3, (7, 165).

3942 – Nafi rahimehullah anlatıyor: “İbnu Ömer radıyallahu anhüma’ya ehlinden her kim bir akika istemiş ise, ona mutlaka bir akika vermiştir. Kız ve erkek, her çocuğu için birar koyun kurban ederdi. Urve İbnu’z-Zübeyr merhum da böyle yapardı.”

İmam Malik der ki. “Bana ulaştığına göre, Ali İbnu Ebi Talib radıyallahu anh da böyle yaparmış.”

Muvatta, Akika 4, (2, 501).

3943 – İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, akika olarak birer koyun kurban etti.”

Hadisin Nesai’deki vechinde: “…ikişer koyun kurban etti” denmiştir.

Ebu Davud, Edahi 21, (2841); Nesai, Akika 4, (7, 166).

3944 – Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Hz. Hasan radıyallahu anh için akika olarak bir koyun kurban etti ve:

“Ey Fatıma!” dedi. “Çocuğun başını tıraş ettir ve saçının ağırlığınca gümüş tasadduk et!”

Bu emir üzerine, saçı tarttık, ağırlığı bir dirhem veya buna yakın bir şeydi.”

Tirmizi, Edahi 20, (1519).

3945 – Ca’fer İbnu Muhammed babasından, o da Hz. Fatıma radıyallahu anha’dan rivayet ettiğine göre, “Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in, Zeyneb’in, Ümmü Külsüm radıyallahu anhüm’ün saçlarını tarttı. Bunların ağırlığınca gümüş tasadduk etti.”

Muvatta, Akika 2, (2, 501).