3541 – İSTİNCADA KULLANILAN ŞEYLER

İSTİNCADA KULLANILAN ŞEYLER

3541 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm kaza-yı haceti için çıktığı zaman ben ve bizden (Ensardan bir gulam (oğlan), O’nu takip ederdik. Beraberimizde, istinca etmesi için su kabı olurdu.”

Buhari, Vudü 16, 15, 17, 56, Salât 93; Müslim, Tahâret 70, (271); Ebu Dâvud, Tahâret 23, (43); Nesâi, Tahâret 41, (1, 42).

3542 – Cebir radıyallahu anh anlatıyor: Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile birlikte idim. Helaya gitti ve kaza-yı hacette bulundu sonra: “Ey Cabir suyu getir!” diye ferman etti. Ben de suyu götürdüm, eliyle istinca etti. Sonra elini yere sürttü.”

Nesai, Taharet 43, (1, 45); İbnu Mace, Taharet 29, (358).

3543 – Süfyan İbnu ‘l-Hakem veya Hakem İbnu Süfyan es-Sakafi anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm bevledince abdest alır ve (istincada) su kullanırdı.”

Ebu Dâvud, Tahâret 64, (166,167,168); Nesâi, Tahâret 102, ( 1, 86).

3544 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm anlatıyor: “Bana Cibril aleyhissalam geldi ve:

“Ey Muhammed, abdest aldınmı intidâhda bulun!” emretti” dedi.”

Tirmizi, Tahâret 38, (50).

3545 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bevletti. Hz. Ömer de arkasında, elinde su kabı olduğu halde durdu. Resülullah onu görünce:

“Bu da ne, ey Ömer?” buyurdular. Hz. Ömer: “Sudur yıkanırsın!” dedi.

Resûlullah:

“Ben her bevledişimde abdest almakla emrolunmadım, bunu yapacak olsam bu, (ümmete vacib) bir sünnet olur” buyurdular.”

Ebu Dâvud, Tahâret 22, (42); İbnu Mâce, Tahâret 20, (327).

3546 – Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm Kuba ahalisine:

“Allah, temizIik hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?” diye sordular. Onlar:

“Biz dediler, istincada taşla suyu birleştiriyoruz: (Önce taşla silip arkadan da su ile yıkıyoruz.)”

Rezin tahric etmiştir. İbnu Kesir Tefsiri, 3, (456.)

3547 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz helâya giderken berabererinde üç tane de taş götürüp onlarla temizliğini yapsın. Bunlar ona yeterlidir.”

Ebu Dâvud, Tahâret 21, (40); Nesâi, Tahâret 40, (1, 41, 42)

3548 – İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam abdest bozmaya çıkmıştı. Bana üç taş bulmamı söyledi. İkisini buldum üçüncü taşı aradım fakat bulamadım. Onun yerine bir kurumuş mayıs aldım ve onu getirdim. Taşları aldı, mayısı attı ve:

“Bu necistir!” buyurdu.”

Buhari, Vudü 20; Tirmizi, Tahâret 13, (17); Nesâi, Tahâret 38, (1, 39, 40).

3549 – Yine İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Cinlerin hey’eti Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelince:

“Ey Allah’ın Resülü! Ümmetini kemikle; mayısla veya kömürle istinca yapmaktan nehyet. Zirâ, Allah onlarda bize bir rızk yarattı!” dediler. Bunun üzerine Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bizi, onları tahârette kullanmaktan menetti.

Tirmizi, Tahâret 14, (18); Nesâi, Tahâret 35 (1, 37) Ebu Dâvud, Tahâret 20, (39); Müslim, Salât 50, (450).

3550 – Rüveyfi’ radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bana:

“Ey Rüveyfi’ dedi, umarım benden sonra çok yaşayacaksın. İnsanlara haber ver ki, kim sakalını kıvırcık kılar, (atın boynuna) kiriş takar, bir hayvan mayısı veya kemikle istincada bulunursa bilsin ki Muhammed ondan beridir.”

Ebu Davud, Taharet 20, (36); Nesai, Zinet 12, (8, 135).