3503 – DERİLER

DERİLER

3503 – Mersed İbnu Abdillah el-Yezni anlatıyor: “İbnu Ya’le es-Sebâ’i’nin üzerinde bir kürk gördüm ve elimle dokundum. Bana:

“Kürke niye elini değdin?” dedi. Ben bu hususta İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ’ya sordum ve dedim ki: “Biz Mağrib’te yaşıyoruz. Bizimle birlikte Berberiler ve Mecusiler de var. Onlar bize kestikleri koyunu getiriyorlar. Kestiklerini yemiyoruz. Bize, içerisine iç yağı konmuş deriden mâmul dağarcık getiriyorlar (bunu kabul edelim mi)?” İbnu Abbâs cevaben dedi ki:

“Bundan biz de Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a sormuştuk:

“Derinin debbağlanması onun temizliğidir” buyurdular.”

Müslim, Hayz 106, (366); Muvatta, Sayd 17, (2, 498); Ebu Dâvud, Libâs 41, (4123); Tirmizi, Libâs 7, (1723); Nesai, Fera’ ve’l-Atire 9, (7, 173).

Nesâi’nin bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: “Onların, içerisinde süt ve su bulunan kırbaları (deriden mâmul su kapları) var…” gerisi yukarıdaki gibi.

3504 – İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, ölmüş (ve terdekilmiş) bir koyuna rastlamıştı.

“Bunun derisinden faydalanmıyor musunuz?” buyurdular. Oradakiler:

“Ama bu meytedir (leşdir, istifâdesi câiz değildir)” dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:

“Meytenin yenmesi haramdır!” buyurdular.”

Bir başka rivâyette: “Bunun derisini alıp, debbağlayarak istifâde etmiyor musunuz?” demiştir.

Buhari, Büyü 101, Zekât 61, Zebâih 30; Müslim, Hayz 100, 103, 104, (363, 364, 365); Muvatta, Sayd 16, (2, 98); Ebu Dâvud, Libâs 41, (4120, 4121); Tirmizi, Libâs 7, (1727); Nesâi, Fera’ ve’l-Atire 9, (7, 171, 172).

3505 – Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a meytenin zekâtından (kendiliğinden ölen hayvanın derisinin nasıl temiz kılınacağından) sorulmuştu.

“Meytenin zekâtı (temiz kılınması) onun debbağlanmasıdır” diye cevap verdi.”

Muvatta, Sayd 18, (2, 498); Ebu Dâvud, Libas 41, (4124); Nesâi, Fera’ ve’l-Atire 9, (7, 174).

3506 – Sevde Bintu Zeme’a radıyallahu anhâ anlatıyor: “Bizim bir koyunumuz öldü. Derisini debbağladık. Sonra eskiyinceye kadar içerisinde nebiz yaptık.”

Buhari, Eymân 21; Nesâi, Fera’ ve’I-Atire 9, (7, 173).

3507 – Abdullah İbnu Uşeym radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ölümünden bir ay önce Cüheyne kabilesine şöyle yazdı:

“Meytenin ne deri ne de sinirinden istifâde etmeyin.”

Ebu Dâvud, Libâs 42, (4127, 4128); Tirmizi, Libâs 7, (1729); Nesâi, Fera’ ve’l-Atire 10, (7, 175).

Tirmizi’nin rivâyetinde: “Ölümünden iki ay önce…” şeklinde gelmiştir.

3508 – Hz. Üsâme radıyallahu anh der ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.”

Ebu Dâvud, Libâs 43, (4132); Tirmizi, Libâs 37, (1771); Nesâi, Fera’ve’l-Atire 12, (7, 176).