3496 – KÖPEK VE DİĞER HAYVANLAR

KÖPEK VE DİĞER HAYVANLAR

3496 – Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir kaba, köpek banmışsa, onun temizlenmesi, yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır, hatta bunların ilki toprakla olmalıdır.”

Buhari, Vudü 33; Müslim, taharet 97, (279); Muvatta, Taharet 35, (1, 34); Ebu Davud, Taharet 37, (71, 72, 73); Tirmizi, Taharet 68, (91); Nesai, Miyah 7, (1, 176, 177).

3497 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Köpekler Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm devrinde mescidin içinde gidip gelirlerdi. Bu sebeple mescidi yıkamak için içine su serpmezlerdi.”

Buhari, Vudû 33; Ebu Davud, Taharet 139, (382).

3498 – Kebşe Bintu Ka’b İbnu Malik -ki, İbnu Ebi Katade’nin nikahı altında idi- anlatıyor: “Ebu Katade radıyallahu anh yanıma girdi. Kendisine abdest suyu hazırladım. Bu sırada, sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu Katade kabı uzattı, kedi içti.”

Kebşe sözlerine devamla der ki: “Ebu Katade kendisine bakmakta olduğumu gördü ve:

“Ey kardeşimin kızı, buna hayret mi ediyorsun?” dedi. Ben de:

“Evet!” demiş bulundum. Bunun üzerine:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Kedi necis değildir. Kedi sizin etrafınızda çokça dolaşır” buyurdular.” dedi.”

Muvatta, Taharet 13, (1, 23); Ebu Davud, 38, (75); Tirmizi, Taharet 69, (92); Nesai, Taharet 54, (1, 55).

3499 – Dâvud İbnu Sâlih İbni Dinâr et-Temmâr, annesinden anlatıyor: “Efendim beni, Hz. Aişe radıyallahu anhâ’ya bir miktar yemekle gönderdi. Gelince Hz. Aişe’yi namaz kılıyor buldum. Bana, elimdekini koymamı işâret etti. (Ben de bıraktım). Ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi.

Hz. Aişe radıyallahu anhâ, namazından çıkınca, kedinin yediği yerden yemeği (bir miktar) yedi. Sonra da şu açıklamayı yaptı: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam: “Kedi necis değildir, o sizi çokça dolaşan birisidir” demişti. Ben ayrıca, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’ın kedinin artığıyla abdest aldığını gördüm.”

Ebu Dâvud, Tahâret 38, (76).

3500 – Meymune radıyallahu anha anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a yağa düşen fareden soruldu. Aleyhissalâtu vesselâm:

“Onu ve etrafındaki kısmı atın, yağınızı yiyin buyurdu.”

Buhari, Vudü 67, Zebâih 34; Muvatta, İsti’zân 20, (2, 971, 972); Ebu Dâvud; Et’ime 48, (3841, 3843); Tirmizi, Et’ime 8, (1799); Nesâi, Fera’ ve’I-Atire 15, (7, 178).

3501 – Ebu Dâvud’un Ebu Hüreyre’den kaydettiği bir rivâyette şöyle gelmiştir: “(Eğer yağ) donmuşsa fareyi ve etrafındaki yağı kaldırıp atın, yağ sıvı ise, artık ona yemek niyetiyle) yaklaşmayın.”

3502 – Yine Ebu Dâvud’da Ebu Sa’id radıyallahu anh’tan kaydedilen bir rivâyette denir ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bir koyunu beceriksizce yüzmekte olan bir köleye uğramıştı. Ona:

“Çekil de sana göstereyim!” dedi. Derhal elini deri ile et arasına soktu. Elini, bütün kolu koltuğa kadar derinin altında kalacak şekilde ilerletti. Sonra gidip abdest almadı halka namaz kıldırdı..”

Bir rivâyette, “Yani suya değmedi” ziyâdesi vardır.

Ebu Dâvud, Tahâret 73, (185).