3403 – İNSANLARIN KUSURLARINI ARAŞTIRMAK VEYA ÖRTMEK

İNSANLARIN KUSURLARINI ARAŞTIRMAK VEYA ÖRTMEK

3403 – Hz. Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: “(Birgün) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm minbere çıkıp yüksek sesiyle şöyle nida etti:

“Ey diliyle müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan (münafık)lar! Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim, müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde (insanlardan gizli) bile olsa rüsvay eder.”

İbnu Ömer bir gün Ka’be’ye nazar etti ve:

“Şânın ne yüce, hürmetin ne yüce! Ancak mü’minin Allah yanındaki hürmeti senden de yüce!” dedi.”

Tirmizi, Birr 85, (2033).

3404 – Ukbe İbnu Âmir radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.”

Ebu Dâvud, Edeb 45 (4891).

3405 – Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir kul dünyada bir kulu örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.”

Müslim, Birr 72, (2590).

3406 – Zeyd İbnu Vehb anlatıyor: “İbnu Mes’ud radıyallahu anh’a (bir adam) getirilip: “Şu herif falancadır, sakalından şarap damlıyor” denildi. Abdullah radıyallahu anh:

“Ben tecessüsten men edildim. Lâkin bize bir şey zâhir olursa onu ele alırız!” cevabını verdi.”

Ebu Dâvud, Edeb 44, (4890).