3364 – MUSAFAHA (TOKALAŞMA) ÜZERİNE

MUSAFAHA (TOKALAŞMA) ÜZERİNE

3364 – Katâde rahimehullah anlatıyor: “Hz. Enes radıyallahu anh’a sordum: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın Ashabı arasında müsafaha var mıydı?” Bana:

“Evet!” diye cevap verdi.”

Buhari, İsti’zan 27; Tirmizi, İsti’zan 31, (2730).

3365 – Hz. Bera radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İki müslüman karşılaşıp musafahada bulununca, ayrılmalarından önce (küçük günahları) mutlaka affedilir.”

Ebu Davud, edeb 153, (5211, 5212); Tirmizi, İsti’zan 31, (2729).

3366 – Tirmizi’nin İbnu Mes’ud’dan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur: “(Musafaha etmek üzere mü’min kardeşin) elinden tutulması selamlaşma cümlesindendir.”

Tirmizi, İsti’zan 31, (2731).

3367 – Ata el-Horasani anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Musafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.”

Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 16, (2, 908).