3306 – ARKADAŞIN VASFI HAKKINDA

ARKADAŞIN VASFI HAKKINDA

3306 – Ebu Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.”

Buhari, Büyü 38; Zebaih 31; Müslim, Birr 146, (2628).

3307 – Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Şu üçü hariç bütün meclisler emniyettedir: Haram kan dökülen meclis, haram ferc bulunan meclis, haksız mal taksimi yapılan meclis.”

Ebu Davud, Edeb 37, (4869).

3308 – Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni, bir ihtiyacı için göndermişti. Bu yüzden anneme dönmekte geciktim. Eve gelince annem:

“Niçin geciktin?” diye hesaba çekti.

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselam), dedim, beni bir iş için göndermişti.”

“Ne işiydi o?” diye annem sordu.

“O sırdır söyleyemem!” deyince, annem:

“Resulullah aleyhissalâtu vesselâm’ın sırrını sakın kimseye açmayasın!” dedi.”

Buhari, İsti’zan 46; Müslim, Fedâilu’s- Sahâbe 145, (2482), Metin Müslim’e aittir.