2108 – BIYIĞIN KESİLMESİ

BIYIĞIN KESİLMESİ

2108 – İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: “Bıyıkları kazıyın, sakalları serbest bırakın.”

Buhârî, Libâs 64, 65; Müslim, Tahâret 53, (259); Muvatta, Şa’ar 1, (2, 947); Ebü Dâvud, Tereccül 16, (4199); Tirmizî, Edeb 18, (2764); Nesâî, Tahâret 15, (1,16).

Sahîheyn’in bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Şu ameller fıtrattandır: Kasık traşı, tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi.”

Bir diğer rivâyette: “Müşriklere muhâlefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin” denir.

2109 – Zeyd İbnu Erkâm (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bıyığından kim almazsa bizden değildir.”

Tirmizî, Edeb 16, (2762); Nesâî, Tahâret 13, (1,15).

2110 – İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bıyığından keser ve şöyle derdi: “Halîlu’r-rahmân İbrahim (aleyhisselâm) de böyle yapardı.”

Tirmizî, Edeb 16, (2761).

2111 – Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (radıyallâhu anhüm ) anlatıyor: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) sakalından enine ve boyuna alırdı.”

Tirmizî, Edeb 17, (2763).