2093 – HALÛK

HALÛK

2093 – Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselam), erkeğin za’ferân sürmesini yasakladı.”

Buhâri, Libâs 33; Müslim, Libâs 77, (2101); Ebü Dâvud, Tereccül 7, (4179); Tirmizi, Edeb 51, (2816); Nesâi, Zinet 74, (8,189).

2094 – Yine Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a üzerinde sarılık izi bulunan bir adam geldi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) hoşlanmadığı bir hususu, insanların yüzüne nâdiren vurduğu için (sesini çıkarmadı). Adam oradan kalkıp gidince: “Keşke bu adama, üzerindeki şu şeyi yıkamasını söyleseydiniz” dedi.”

Ebü Dâvud, Tereccül 8, (4182).

2095 – Ya’la İbnu Mürre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) halük sürünmüş bir adam görmüştü. ki:

“Git bunu yıka, sonra gene yıka, sonra bir daha (za’ferân sürünmeye) dönme!” dedi.”

Tirmizi, Edeb 51, (2817); Nesâi, Zinet 34, (8,152,153).

2096 – Ebü Müsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “AIIah, bedeninde halûk’tan bir parça eser bulunan kimsenin namazını kabul etmez.”

Ebü Dâvud, Tereccül, 8, (4178).