20-Sadiyye CEMAATLER

20-Sadiyye CEMAATLER

(Hasan Basrî, Habib Acenmî, Davud Taî, Maruf kerhî, Seriüs-Sakatî) 1. Cüneyd Bağdadî, 2. Ebû Ali Rudbarî, 3. Ebû Ali Katib Mısrî, 4. Ebû Osman Mağribî, 5. Ebû Kasım Ahmed Kürkanî, 6. Ebü-bekr Nessac Muhammed Tûsî Ali bin Abdillah, 7. İbrahim Ebû’l-bakâ, 8. Ebû’l-Berekât Bağdadî, 9. Ebû Saîd Endülisî,10. Ebû Medyen Mağribî, 11. Abdullah Şeybânî, 12. Yunus bin Şeybanî, 13. Sa’düddin Cebbâvî eş-Şeybanî.

SA’DÜDDİN BİN MÛSÂ EL-CEBBÂVî EŞ-ŞEYBÂNÎ

Künyesi Ebû’l-Fütûh, ismi Muhammed Sa’düddin’dir. 593 (1197) senesinde Havran’da dünyaya gelmiştir. Sonraları Cebbâ isimli beldeye giderek oraya yerleşmiştir. Cebbâ, Suriye’de, Havran ovasıyla Kudüs şehri arasında ve Kudüs’e 50-60 kilometre uzaklıkta bir köydür.

Tarikati üç vasıta ile Ebû Medyen el-Mağribî hazretlerine müntehi olur.

Sa’düddin 700 (1301) tarihinde Cebbâ’da vefat etmiştir.

Harirîzade: “Abiku’s-Saadeti’l-Ebediyye fi Tariki Saadeti’s-Sa’diyye” namında bir eser vücûda getirmiştir.

Sa’diyye tarikatinin şubeleri: Tağlebiyye, Vefaniyye, Aciziy-ye, Selamiyye.36

________________________

36_ Aynı eser, s. 22.